To coach, to dance

Dance-o-rama

24mm, f/5.6, ISO1600

Dance, leader

f/5.6, 1/200 ISO 1600

No shuffling, Line dancing I do

IMG_2420 EDIT Shuffle not, line dance I do